Luftverktyg

Unobench har fler luftverktyg så som mutterdragare, slip-och polermaskiner, kapmaskiner, borrmaskiner, nitmaskiner, spärrskaft, plåtsax, luftsåg, plåtnibblare, glas/fönsterskärare och lufthammare.